Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Đại hội PHHS lần 1 năm học 2023-2024
Trường THCS Nguyễn Thị Bảy tổ chức đại hội phụ huynh học sinh lần 1 năm học 2023-2023 vào ngày 24/09/2023 để phổ biến nhũng nội dung trọng tâm cho phụ hinh học sinh được biết
Trường THCS Nguyễn Thị Bảy
Địa chỉ: 166, khu phố 3, Nguyễn An Ninh, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Email: c2nguyenthibay.longan@moet.edu.vn
Website: thcsnguyenthibaycg.edu.vn