Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tuyên truyền An toàn giao thông
Trường THCS Nguyễn Thị Bảy tổ chức Tuyên tuyền an toàn giao thông cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ.
Trường THCS Nguyễn Thị Bảy
Địa chỉ: 166, khu phố 3, Nguyễn An Ninh, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Email: c2nguyenthibay.longan@moet.edu.vn
Website: thcsnguyenthibaycg.edu.vn