Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa 6, 7, 8 năm học 2023 - 2024

UBND tỉnh Long An phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 và lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An, năm học 2023 - 2024.

Trường THCS Nguyễn Thị Bảy
Địa chỉ: 166, khu phố 3, Nguyễn An Ninh, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Email: c2nguyenthibay.longan@moet.edu.vn
Website: thcsnguyenthibaycg.edu.vn